tebs_s: (facepalm)
[personal profile] tebs_s
Нашел вот такое сообщение:
"Президент Ірану заявив про відмову виготовлення ядерної зброї.
Ось це дійсно знакова новина! Раша гудбай!!!
Пояснюю для тих, хто не розбирався і не збирається, але хоче зрозуміти:
1). Іран відмовився від ядерної програми.
2). США та інші країни знімають ембарго на продаж нафти.
3). Вся іранська нафта виходить на світовий ринок.
4). Відразу зменшується ціна на нафту в світі.
5). Російська економіка залежить від ціни на нафту, при 117$ за барель - безприбутковий бізнес, а якщо нижче - збитковий!
6). Росія отримує на виході не тільки інфляцію, але й цілу купу економічних проблем!"
Затем нашел вот такое:
http://www.president.ir/en/75649 в качестве подтверждения первого пункта. Я же надеюсь правильно перевел с английского, да?
По остальным пунктам может кто-то грамотно подтвердить?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tebs_s: (Default)
tebs_s

July 2016

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios